Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

Zimné či letné vrhy králikov?

Kategória: Články Dátum: Hit: 255

S touto otázkou úzko súvisí požadovaný počet vrhov od jednej samice za rok, podľa charakteru chovu a chovaného plemena.

Názory chovateľov čistokrvných plemenných králikov a chovateľov králikov pre mäsovú produkciu si odporujú. Chovateľom plemenných králikov sa však odporúča v záujme zvýšenia produkcie mäsa odchovať tri vrhy od každej králičice a takto preverovať ich úžitkovosť a chovnú spoľahlivosť. V chovoch zameraných na výrobu mäsa úžitkových krížencov je možné krátiť medziobdobie v pripúšťaní, a tak sa dajú dosiahnuť pri správnej výžive a ustajnení v uzavretých priestoroch až štyri vrhy bez ujmy na zdraví samíc.

Priparovací plán

Každý chovateľ si podľa počtu chovných králičic a možnosti ustajnenia zostaví priparovací a pripúšťací plán, ktorý bude zosúladený so zameraním chovu, so zásobou krmív a priestorovými možnosťami. Skúsení chovatelia čistokrvných zvierat označujú za najcennejšie vrhy a mláďatá odstavené vo februári až apríli. Je to v súlade s prirodzeným predlžovaním svetelnosti dňa a so zvýšeným prijímaním potravy.
Niektoré samice prichádzajú už po niekoľkých vlažných dňoch v januári do ruje – pri správnom kŕmení a podporou naklíčeným zrnom (vitamín E) a prejavujú ochotu k páreniu. Z tohto párenia odchované a na chov ponechané mláďatá sú nádejným chovným materiálom aj na jesenné výstavy a schopné už na jeseň aj k zaradeniu do plemenitby.
Ak chceme odchovať dva vrhy mláďat vhodných na chov, musíme chovný cyklus začať už v polovici novembra; pripúšťať vyvinuté samičky až po úplnom prekŕmení a po ukončení výmeny srsti, o čom sa presvedčíme na jednotlivých telesných partiách. Takto si zabezpečíme úspešný začiatok chovnej sezóny a odstav 8-týždňových mláďat už 15. februára. Len zdravé zvieratá dokážu včas vymeniť srsť a dosiahnuť správne prekŕmenie, čo je dané aj správnou výživou a kŕmením.

Priparovací plán

Pri troch vrhoch je už jeden zimný, a na ten sa treba patrične pripraviť. Pred začiatkom zimnej plemenitby musia mať chovné zvieratá dobrú kondíciu, ako aj zabezpečené uteplenie králikární, pretože chlad a vlhko môžu zapríčiniť citeľné straty. Chladné obdobie prežívajú králiky dobre, ale neznášajú vlhko a prievan.
Každý chovateľ podľa materiálov, ktoré má k dispozícii, prevedie zabezpečenie chovateľských priestorov proti premŕzaniu, ale hlavne proti vlhkosti. Za normálnych okolností nesmieme krátko pred očakávaným vrhom dávať čerstvú podstielku. V takom prípade, ak králičica vytiahne mláďatá z hniezda, a to je nad úrovňou podstielky, nenájdu mláďatá v našuchorenej slame späť cestu do hniezda, prechladnú a hynú.
V deň vrhu má byť v koterci už uľahnutá suchá slama do výšky 15 – 20 cm, čo je nielen dobrá izolácia, ale umožňuje samici založiť hlboké hniezdo. Mláďatá sú umiestnené v priehlbinke a dobre chránené a prikryté srsťou.
Pre zimnú plemenitbu vyberáme len osvedčené a spoľahlivé samice v dobrej kondícii, vyznačujúce sa vysokou plodnosťou a hlavne mliečnosťou, pretože v zimnom období majú mláďatá na mliečnu výživu vyššie požiadavky pre zvýšenú tvorbu tepelnej energie. Zima nie je prekážkou, lebo nakŕmené králiky sa vzájomne dobre vyhrievajú. Dobre uložené a dobre prikryté mláďatá v hniezde ešte stelivom sú mimo nebezpečenstva ú­hynu.

Výživa samíc

Výživu samíc treba udržiavať na potrebnej vysokej úrovni, aby intenzívne dojčili. Každý skúsený chovateľ vie, že zo zimných vrhov sú králiky životaschopnejšie, zdravšie a odolnejšie proti chorobám, ale odstav na jednu králičicu býva v priemere nižší, pretože ochota samíc k páreniu a hormonálna pripravenosť nie je na takej úrovni, ako v jarných mesiacoch.
Pretože v zimnom období je základom kŕmnej dávky kvalitné seno a okopaniny, nedochádza k dietetickým poruchám tak často ako v lete. To značí, že aj najobávanejšia nákaza – kokcidióza, si neberie takú daň ako v lete. Dobrý výživný a zdravotný stav mláďat pred odstavom zabezpečíme plnohodnotnou výživou samíc s cieľom čo najdlhšie udržať na potrebnej výške produkciu mlieka – hlavne pravidelne napájať.
Kožušinársky sú králičiny zo zimných vrhov najkvalitnejšie. Ich krycia srsť je hebká, hustejšia, má hustejšiu podsadu, je pružná a dobrej farby.

Výhody zimnej plemenitby

1. Prekonávame sezónnu prestávku v produkcii mäsa.

2. Získame králiky s kvalitnou kožušinou.

3. Zo zimného odchovu získame kvalitné zvieratá na zimné výstavy.

4. Získame zdravé a otužilé zvieratá.

5. Pri plemenách, kde sa požadujú krátke uši, dosahujeme ich primeranú veľkosť.

6. Pri plemenách tmavej srsti sa dosahuje požadovaná sýtosť sfarbenia.

7. Celkový ekonomický efekt sa vylepšuje tým, že odstavené mláďatá a ďalší odchov králikov zapadne do vegetačného obdobia, t. j. do dostatku zeleného krmiva.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December