Stavba pastvinových technológii + poradenstvo

Mobilné hradenie a panely slúžia k jednoduchej manipulácii so zvieratami na pastvinách i inde. Využívajú sa k vymedzeniu výbehového priestoru. Manipulačné ohrady sú riešené, už ako použiteľný komplet.

Kovové ohrady pre dobytok sú robustným a zároveň variabilným riešením. Zostavujú sa z jednotlivých prenosných ohradných panelov, ktoré ponúkajú široké možnosti kombinácií alebo rozšírenie ohradenej plochy. Hradenie tak rastie s vaším chovom, pretože jednotlivé ohradné panely môžete dokupovať zvlášť a vzájomne ich kombinovať či nahrádzať. Na vašu objednávku budeme operatívne reagovať.