Ochrana osobných údajov:

MVDr. Pongrácz Peter VETIS, prevádzkovateľ internetovej stránky www.vetis.sk, informuje návštevníkov internetovej stránky o spracovaní osobných údajov používateľov, o systémoch organizačných a technických opatrení Európskej únie na ochranu údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) , ako aj o právach návštevníkov a možnostiach ich presadzovania.

Správca údajov
Meno : MVDr. Pongrácz Peter VETIS
IČ DPH: SK1020256039
IČO: 32320833
Číslo živn.registra: 201-4882, okresný úrad Dunajská Streda
Zmluvný jazyk: slovenský

Ďaľej len: VETIS

Adresa správcu údajov
93003 Kráľovičove Kračany 91
Kontakt na správcu údajov 
Mobil: +421 918 514 112
Email: vetis@vetis.sk
Adresa: MVDr. Peter Pongrácz VETIS 93003 Kráľovičove Kračany č.91


Správca údajov

Predmetom podnikania VETIS-u je predaj a sprostredkovanie veterinárnych prístrojov, nástrojov, chovateľských pomôcok,poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, nákup a predaj narkotizačných zbraní a ich súčiastok, prípravné práce k realizácii stavby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. V našej predajnej činnosti uchovávame údaje našich používateľov, ktorí sú v kontakte s nami za účelu informovania, marketingu a povinnosti uloženej zákonom.

Názov spravovania údajov

Správa údajov založená na dobrovoľnom, informovanom a rozhodnom súhlase používateľov, osobných (zákazníckych služieb) a používateľov registrovaných na internetovej stránke.

Právny základ pre spracovanie údajov: Zákon CXII z roku 2011 o práve na informácie o sebaurčení a slobode informácií dobrovoľný príspevok dotknutej osoby podľa § 5 zákona.

Rozsah spracovaných údajov

 1. Údaje poskytnuté kontaktom
  Osobné informácie poskytnuté používateľom pri kontakte s nami nebudú sprístupnené tretím stranám. Informácie poskytnuté používateľom v súvislosti s kontaktom: Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 2. Informácie poskytnuté pri registrácii newsletteru
  Ak sa používateľ prihlási na odber bulletinu, uverejní sa meno a e-mailová adresa zadaná používateľom za účelom odoslania informačného bulletinu. Uložené údaje nezverejňujeme tretej strane. Údaje poskytnuté používateľom pri podpise bulletinu: Meno, e-mailová adresa.
 3. "Po požiadaní o" Vyhľadanie prispôsobených ponúk "
  Ak  používateľ súhlasí s vyhľadaním vo VETIS-u individuálnymi ponukami sa ukladá užívateľské meno a e-mailová adresa s cieľom kontaktovať spoločnosťou VETIS e-mailom. Uložené údaje nezverejňujeme tretej strane.
  Údaje poskytnuté používateľmi: meno, e-mailová adresa
 4. Použite webové stránky bez prihlásenia
  Pri používaní tejto stránky sa zaznamenáva adresa IP počítača používateľa, čas začiatku a konca návštevy a v niektorých prípadoch závisí od konfigurácie počítača používateľa, prehliadača a typu operačného systému. Tieto údaje sa automaticky zaznamenávajú.  Neuznáva údaje v súbore denníka s inými osobnými údajmi.

Cieľ spracovania údajov

Kontakt

Pri kontakte s používateľom sa správa údajov používa na identifikáciu používateľa a potom ho informuje len e-mailom alebo telefonicky a len v spojení s daným kontaktom. Príspevok používateľa k tomuto riadeniu údajov je poskytovaný vyplnením a odoslaním webového formulára "Data Sheet".

Newsletter

Pri registrácii do informačného newsletteru je v prípade údajov poskytnutých používateľom účel spracovania údajov identifikácia používateľa pre informačné newslettery.
VETIS pošle newsletter používateľom registrovaným pre newsletter. Používateľ dá súhlas s touto správou údajov nasledujúcimi spôsobmi:

Registrácia na newsletter:

- Vytvorte "Kontakt" vyplnením a odoslaním online formulára kliknutím na políčko vedľa políčka "Prihlásiť sa na odber noviniek ...".

Odstúpenie:

Použitie údajov na tento účel môže používateľ zakázať - odhlásením (e-mailom, telefonicky alebo osobnou požiadavkou). Ak nechcete dostávať newsletter, môžete sa odhlásiť z databázy newsletter kliknutím na odkaz "Zrušiť odber" na konci zaslaného formulára.

Ponuky na mieru

V prípade výslovného súhlasu používateľa je účelom správy údajov uchádzať sa o firmu VETIS s personalizovanými ponukami telefonicky alebo e-mailom. Používateľ dá súhlas s touto správou údajov nasledujúcimi spôsobmi:
- Vyplnením a odoslaním formulára online "Zaregistrujte sa", alebo "Kontaktujte nás".


"Cookie"

Pri používaní tejto webovej stránky sa vytvorí súbor denníka používateľa pre niektoré parametre počítača používateľa alebo jeho IP adresy. Tieto informácie prevádzkovateľ používa iba na vylepšenie webových stránok. Táto webová stránka alebo jej aplikácie obsahujú malé textové informačné súbory, Súbory cookie sa používajú na ukladanie pevných diskov návštevníkov, ktoré pomáhajú identifikovať a navštevovať viac ľudí. Používateľ webovej lokality môže určiť, či bude cookies akceptovať, alebo že nedostane upozornenie na stránku, ktorá je zobrazená navštíveným súborom cookie.
Ak povolíte súbory cookie v prehliadači vášho počítača, súhlasíte s tým, aby tieto informácie používal tento prevádzkovateľ webových stránok. Nezabudnite, ak nepovoľujete prijatie súborov cookie, niektoré funkcie stránky nebudú dostupné a obmedzené.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google, Inc. (ďalej len "Google "), Google Analytics služieb. Google Analytics používa" cookies "(" cookies "), textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú web. generované "cookies", aby sme použili web pre informácie (vrátane vašej IP adresy) na server spoločnosti Google v USA a tam aj uložené. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky, ktoré ste na uzatvorená len na základe správ o aktivitách webovej stránky sú webové stránky používajú na zostavenie pre prevádzkovateľov a poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu. Okrem toho, Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo že v prípade, Tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriraďuje vašu IP k iným údajom spoločnosti Google.

Google Analytics – odmietnutie

Ak vyberiete príslušné nastavenia pre váš prehliadač, môžete odmietnuť používanie "cookies", ale prosím vezmite na vedomie, že v tomto prípade nebudete môcť využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním vašich informácií vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedené účely.

Zľavy - Súťaže

Predvoľby nákupu na webových stránkach a údaje požadované na účasť na hrách o ceny sú rovnaké ako v našich kamenných obchodoch. Na jasné určenie víťazov sú potrebné osobné údaje. Riadiaci orgán však nepoužíva osobné údaje na iné účely, ako sú účely uvedené na iné účely ako na účely uvedené správcom údajov.

Čas používania osobných údajov

VETIS je oprávnený zaobchádzať s údajmi dobrovoľne poskytnutými používateľom, až kým nebude používateľ zrušený stiahnutím údajov poskytnutým spoločnosťou VETIS (Po dobrovoľnom rozhodnutí užívateľa do 7 pracovných dní od prijatia žiadosti o zrušenie, VETIS vymaže údaje.

Nelegálne správanie

Ak používateľ zneužije osobné údaje alebo nesprávne zobrazuje osobné údaje alebo ich nesprávne zobrazuje, VETIS môže súčasne vymazať všetky vaše osobné údaje súčasne s vašou identitou.

Vymazanie osobných údajov

Žiadosť používateľa o vymazanie vlastných osobných údajov musí byť zaslaná na adresu vetis@vetis.sk e-mailom. VETIS zruší údaje do 7 pracovných dní od doručenia žiadosti o zrušenie. Po odstránení sa zobrazené údaje natrvalo odstránia a nedajú sa obnoviť. Ako opakujúci sa používateľ chcete vytvoriť požadované pripojenie len s novou registráciou.

Určenie spracovania údajov

Vykonávajte technické úlohy súvisiace s operáciami správy dát.

Opatrenia na ochranu údajov

Pri registrácii na webových stránkach sú všetky údaje poskytnuté používateľom uložené na bezpečnom serveri poskytovateľa služieb spoločnosti VETIS

Poskytnuté údaje môžu získať iba online projektoví manažéri, ktorí používajú VETIS s jedinečným, obmedzeným ("admin") prístupom k správe a spracovaniu dát.

Kontroluje, ktorý zamestnanec vstúpil do databázy, keď je zamestnanec zapojený, zainteresovaní zamestnanci podliehajú prísnemu utajeniu.

Prenos dát

Osobné údaje prevádzkovateľovi údajov neprevedú na tretie strany.
Toto sa nevzťahuje na žiadne zákonné povinné prenosy údajov, ktoré sa môžu vyskytnúť iba vo výnimočných prípadoch.
Dátový kontrolór skúma pre každú údaje existenciu právneho základu pre prenos údajov pred každou žiadosťou o informácie.

Pri platbe cez platobnú bránu GP Webpay táto odosiela Vašej banke nižšie uvedené údaje zákazníka(parameter ADDINFO):

 • Meno a priezvisko (Name)
 • E-mailová adresa (Email address)
 • Domáce telefónne číslo (Home phone number)
 • Číslo mobilného telefónu (Mobile phone number)
 • Fakturačná adresa (Billing address)
 • Dodacia adresa (Shipping address)

Možnosť zmeniť Zásady ochrany osobných údajov

VETIS si vyhradzuje právo jednostranne upravovať tieto Zásady ochrany osobných údajov bez predchádzajúceho oznámenia používateľom.

Po uplatnení služby po zmene a doplnení zmlúv používate upravenú politiku správy údajov.

Práva používateľov na správu svojich osobných údajov

Používatelia môžu požiadať o informácie o tom, ako spravovať svoje osobné údaje. Správca údajov poskytne subjektu údajov informácie o údajoch, ktorými sa zaoberá, účel, právny základ, trvanie spracovania údajov, meno spracovateľa údajov, adresu (ústredie) a správu údajov súvisiace s príslušnými údajmi a údaje o tom a na aký účel.

Žiadosť o informácie je potrebné zaslať e-mailom na adresu vetis@vetis.sk, na ktorú sa odpovie do 8 pracovných dní. Používatelia môžu požiadať o vymazanie a opravu svojich údajov, ako je uvedené v termíne správy údajov.


Možnosti vymáhania práva

Vykonávacie práva užívateľa sa riadia zákonom č. CXII z roku 2011 o sebakontroly informácií a slobode informácií. Zákona a občianskeho zákonníka. a môže požiadať o pomoc od a
NÁRODNÝ ÚRAD PRE OCHRANU ÚDAJOV A ÚRAD PRE INFORMÁCIU (NAIH).
Adresa: Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov
Mobil: 02/323 132 14
E-mail: statny.dozor(zavináč)pdp.gov.sk web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/