Celoslovenské dni poľa 2024

Kategória: Články Dátum: Hit: 322

Vážení návštevníci, milí hostia a priaznivci, pozývame vás na 13. ročník výstavy Celoslovenské dni poľa (CDP). 

Celoslovenská prehliadka a výstava odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat sa uskutoční v dňoch 4. a 5. júna (utorok a streda) v Dvoroch nad Žitavou na pozemkoch spoločnosti ZAD Dvory nad Žitavou.

Podujatie, ktoré organizuje vydavateľstvo Profi Press SK (Roľnícke noviny) sa koná pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. CDP sa vďaka renomovaným spoločnostiam zameraných na prvovýrobu, vedeckým inštitúciám, výskumným ústavom, chovateľským zväzom i univerzitám vyprofilovalo na podujatie s vysokou odbornou úrovňou a čoraz viac sa o ňu zaujímajú ľudia nielen z radov poľnohospodárov, ale aj laikov.

V rámci odborného programu sa budú konať moderované praktické ukážky technológií a systémov presného poľnohospodárstva, ako každý rok priestor dostane aj spoločné a individuálne predvádzanie strojov a techniky a chýbať nebude seminár na tému Presné poľnohospodárstvo - technológie reálne uplatnené v praxi na Slovensku.
Návštevníci si môžu pozrieť 660 odrodových parceliek a 310 parceliek s variantami ochrany a výživy rastlín od 55 spoločností. Pripravená bude obľúbená súťaž v orbe konským záprahom a ukážky prác historickej techniky. Svoj priestor tu má aj prezentácia hospodárskych zvierat v spolupráci s chovateľskými zväzmi na Slovensku, na výstave nájdete aj odborné školy s poľnohospodárskym zameraním.  

Spoločnosť VETIS je partnerom chovateľských zväzov na Slovensku – vo svojom najväčšom prístrešku na poli pod svoje „ochranné krídla“ zastreší rozhodujúce chovateľské zväzy a významné inštitúcie, ktoré pôsobia v tomto sektore. Zabezpečí tiež ustajňovacie prístrešky, haly a mobilné hradenie pre všetky vystavené druhy hospodárskych zvierat v poľných podmienkach.
Všetci návštevníci dní poľa, ktorí budú mať záujem o poradenstvo a konzultácie, môžu do stánku VETIS-u zavítať a odborníci im ochotne poskytnú konzultácie a aj cenné rady.

Všetkých návštevníkov čaká aj tombola, v ktorej môžu získať zaujímavé výhry!

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December