Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

Zelený bod

ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka na úrovni Medzinárodného úradu priemyselného vlastníctva.

Táto ochranná známka na obaloch výrobkov informuje, že aj spoločnosť VETIS, ktorá s týmito výrobkami obchoduje, participuje na rozvoji systému ZELENÉHO BODU. Firma VETIS tým prejavuje zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Systém Zeleného bodu je založený na dobrovoľnosti. Je to jedna z možností pre výrobcov zaviazaných legislatívou zabezpečiť recykláciu istého podielu svojich obalov a zároveň osvedčený systém, ktorý na seba preberá zodpovednosť za enviromentálny prístup nakladania s obalmi. Symbol Zelený bod umiestnený na obale výrobkov potom informuje spotrebiteľov o tom, že firma PRISPIEVA DO SYSTÉMU, ktorého hlavnou úlohou je PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU odpadov z obalov v obciach a osveta obyvateľstva.

 

Pečať spoľahlivosti

Spoločnosť VETIS s.r.o. získala Pečať spoľahlivosti a taktiež samotný Protokol pečate spolahlivosti.

Hodnotenie 100 % spoľahlivý partner predstavuje vysokú spokojnosť obstarávateľov a poukazuje na našu serióznosť a odbornosť v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov do ktorých sme sa zapojili. Zároveň Pečať spoľahlivosti prispieva k našej prestíži medzi spoločnosťami podnikajúcimi na slovenskom trhu.

Pečať významný exportér SR

Tento titul udelilo našej spoločnosti Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NIS SR). NIS SR bolo založené v roku 1998 a jeho poslaním bolo informačne podporovať podnikateľské prostredie predovšetkým v segmente Micro a SME. Účelom NIS SR je hodnotenie dôveryhodnosti rôznych podnikateľských subjektov. Poskytuje nezávislé a objektívne posúdenie subjektu a napomáha v rozhodovaní pri poskytovaní obchodného úveru.
NIS SR taktiež ponúka podklady pre budovanie optimálnych stratégií na súčasnom trhu. Svoje služby sprostredkúva predovšetkým samosprávam, poľnohospodárom a malým a stredným podnikateľom.
V spolupráci so Slovenskou informačnou a marketingovou spoločnosťou sledujú podniky v rámci ich odvetví, taktiež ich pôsobenie v regióne, analyzujú slovenské podnikateľské prostredie, vplyv podnikov na štátny rozpočet, a pod.

Certifikát ENVI-PACK

ENVI - PAK je rešpektovanou spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb v obalovo-odpadovom hospodárstve s vedúcou a stabilnou pozíciou na slovenskom trhu. Je profesionálnym partnerom, ponúka kvalitu a spoľahlivosť.Priamo podporuje a rozvíja systém triedeného zberu odpadov z obalov na celom území Slovenska a zabezpečuje jeho následné zhodnotenie/recykláciu. Riadi sa zásadou transparentného a etického prístupu ku všetkým partnerom.Podporuje triedeným zberom odpadov z obalov čistejšie Slovensko. Zroveň zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie a recykláciu minimálne v rozsahu slovenských cieľov zhodnotenia a recyklácie, čím v spolupráci s obcami a priemyslom prináša čistejšie Slovensko nám všetkým.Implementuje na Slovensku prístup rozšírenej zodpovednosti výrobcov v zmysle zodpovednosti výrobcu za obal produktu od jeho vývoja až po post-spotrebiteľskú fázu životného cyklu výrobku.