Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

V okrese Nitra sa objavila vtáčia chrípka

Kategória: Články Dátum: Hit: 201

Vysokonákazlivá vtáčia chrípka, ktorá sa od konca minulého roka šíri v Poľsku, bola zistená už aj na Slovensku.

Podľa informácií Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RPVS) Nitra, choroba bola zistená v súkromnom chove dospelej hydiny u drobnochovateľa kury domácej v obci Zbehy v okrese Nitra.

Pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v SR diagnostikovalo Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku vo Zvolene. Ide o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku.
Chovateľ nahlásil úhyn 3 kusov hydiny z celkového počtu 22. Zvieratá sa v chove už nenachádzajú a boli zneškodnené samotným chovateľom. Následne sa urobilo predbežné čistenie a dezinfekcia chovného priestoru hydiny.

RPVS Nitra postupuje podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúcej aktuálnej európskej a slovenskej legislatíve. Predbežným šetrením sa predpokladá nakazenie voľne žijúcim vtáctvom, pretože hydina bola chovaná v otvorenom priestore.
Veterinári zároveň nariadili opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy. Opatrenia sa týkajú oblasti v ochrannom pásme s polomerom 3 kilometre okolo ohniska nákazy. Pozorovania sú realizované v pásme s polomerom 10 kilometrov od centra nákazy.

Pri nájdení uhynutých vtákov je dôležité nedotýkať sa kadáveru a túto skutočnosť nahlásiť kompetentným pracovníkom. Inšpektor veterinárnej správy vykoná obhliadku kadávera a posúdi, či uhynutý vták je vhodný na odber vzorky na testovanie (inšpektor RVPS v prípade, že materiál je vhodný na testovanie odoberie vzorku, zabalí a zariadi dopravu na laboratórne vyšetrenie). Inšpektor RVPS rovnako zabezpečí odoslanie celého tela ako vzorky; resp. neškodné odstránenie kadáveru na mieste alebo odvoz do kafilérie.


Čo je vtáčia chrípka?
Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie vyskytujúce sa hlavne u kury domácej, moriek, kačiek, husí, perličiek, prepelíc, holubov, bažantov, jarabíc, labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek, škorcov, drozdov, lastovičiek, vrabcov, ale aj u pštrosov či emu. Ochorenie sa môže preniesť aj na iné cicavce, hlavne ošípané.
Hlavnými klinickými príznakmi je strata plachosti, znížená aktivita a príjem krmiva, postihnuté jedince sa zhlukujú pod tepelným zdrojom, majú našuchorené perie, nosnice častejšie kvokajú, klesá znáška. Objavujú sa aj respiračné príznaky ako sú kašeľ, kýchanie, chrapot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy, viečok, výtok z nosových otvorov, ale aj poruchy tráviaceho a nervového systému.

Prevencia
- v chovoch hydiny je mimoriadne dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou;
- zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej;
- novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované;
- hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu;
- bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny či zákaz chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach. U ľudí je dôležité pri nájdení uhynutých vtákov nedotýkať sa kadáveru; správne používať osobné ochranné pomôcky;
- dodržiavať hygienické návyky.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Vytvorenie účtu

Registrácia nového účtu

Máte už účet?
Prihláste sa alebo obnovte heslo