Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

"Prasacia amnestia“ bude trvať ešte do 15. júna

Kategória: Články Dátum: Hit: 119

Slovenských chovateľov takmer dva roky sužuje africký mor ošípaných (AMO).

Prvý prípad bol zaznamenaný ešte v júli 2019. Ku koncu mája 2021 evidujeme už viac ako 2 800 prípadov u diviačej zveri a 28 ohnísk u domácich ošípaných. Od septembra 2020 sa AMO v chove domácich ošípaných nevyskytlo. Naďalej preto treba zachovať ostražitosť a najmä disciplinovanosť.

Za účelom riešenia situácie ešte na jeseň minulý rok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo tzv. „Prasaciu amnestiu“. Po vyhodnotení účinnosti tohto opatrenia a na zamedzenie ďalších škôd našich poľnohospodárov avizuje agrorezort jej opätovné vyhlásenie. Amnestia potrvá do 15. júna 2021.

Na Slovensku chováme viac ako pol milióna ošípaných. Z toho zhruba 360-tisíc kusov sa nachádza na 26 farmách, ktoré sú v prípade výskytu AMO v obrovskom ohrození. Práve tieto chovy však zabezpečujú hlavnú časť domácej produkcie bravčového mäsa na Slovensku. Prasacia amnestia je cesta k informáciám o výskyte chovov na Slovensku a k možnostiam situáciu monitorovať a chovy ošípaných ochrániť. AMO sa aktuálne nachádza v 18. okresoch Slovenska. Situácia sa zhoršuje, tento vývoj sa však predpokladal.

Koncom minulého roka bolo chovateľom ošípaných umožnené zaregistrovať si svoje neregistrované chovy bez hrozby sankčných mechanizmov. V súčinnosti s políciou a vojenskými veterinárnymi lekármi boli vykonané úradné kontroly plnenia povinnosti registrácie a biologickej ochrany chovov ošípaných v obciach, mestách a ich častiach vzdialených v okruhu 3 km od komerčných chovov ošípaných v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Rimavská Sobota a RVPS Lučenec. Tzv. Prasacia amnestia platila od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020.

Prasacia amnestia prispela k zvýšenej identifikácii a registrácii drobnochovov ošípaných v rizikových oblastiach s výskytom AMO u diviačej zveri. Vzhľadom na nepriaznivo sa vyvíjajúcu epizootologickú situáciu AMO u diviakov v blízkosti komerčných fariem ošípaných v ďalších oblastiach na Slovensku, agrorezort pristupuje s opakovanou výzvou „Prasacej amnestie“. 

Hospodárske zvieratá musia byť identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v Centrálnom registri hospodárskych zvierat. V opačnom prípade chovateľom hrozia sankcie – u fyzických osôb od 100 eur do 400 eur, pri podnikateľoch hrozí za nedodržanie zákona o identifikácii a registrácii zvierat vrátane niektorej časti jeho ustanovení pokuta od 400 eur do 3500 eur. 

Ak sa majitelia chovov zaregistrujú, nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne sankcie. 

V prípade výskytu AMO v chove s nedostatočnou biologickou ochranou, chovateľ stráca nárok na odškodné alebo poistné. Ak chovateľ nie je registrovaný, automaticky nedostane odškodnenie a tiež dostáva pokutu za neregistrovaný chov hospodárskych zvierat. Táto povinnosť platí aj v prípade držby jednej ošípanej.

MPRV SR odporúča všetkým obyvateľom, aby v tejto situácii mimoriadne zvážili potrebu chovu ošípaných pre vlastnú spotrebu. Zabezpečenie biologickej ochrany nie je jednoduché a vyžaduje si aj finančné náklady. AMO je vysoko infekčné vírusové ochorenie spôsobujúce úhyn v priebehu krátkeho času. Výskyt AMO v drobnochove môže v súlade s opatreniami znamenať likvidáciu celého chovu, ktorý sa nachádza v jeho tesnej blízkosti.

Opatrenia na zabránenie šíreniu AMO v chovoch domácich ošípaných sa vykonávajú na dvoch základných princípoch: Dôsledný monitoring zdravotného stavu ošípaných a kontrola biologickej bezpečnosti chovov ošípaných ako prevencia pred zavlečením vírusu AMO do chovov ošípaných.
Stratégia boja s AMO u diviačej zveri je založená na znižovaní denzity diviačej zveri a to je zvýšením lovu dospelých diviakov. Na Slovensku bol preto za týmto účelom poľovníkom nariadený intenzívny celoročný lov diviačej zveri, bez ohľadu na pohlavie a vek aj pre rok 2021.

MPRV SR

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December