Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

Hodnotenie domáceho šľachtenia hydiny

Kategória: Články Dátum: Hit: 115

V tomto období môžeme vyhodnotiť úspešnosť chovného kŕdľa zostaveného v minulom roku, najmä čo sa týka výberu nosníc a pôsobenia plemenníka.

Mohli nastať tri typické alternatívy:

  1. Úžitkovosť potomstva ostala zhruba rovnaká ako predminulý rok. Čiže v šľachtení sa nepokročilo, zachovali sa dosahované vlastnosti rodičov. Aj to je v nejednom prípade úspech.
  2. V prípade, že potomstvo malo lepšie úžitkové alebo exteriérové parametre ako rodičia, môžeme sa tešiť z úspechu domáceho šľachtenia.
  3. Pokiaľ sme evidovali nižšiu úžitkovosť, vybrané jedince v základnom kŕdli na seba nevhodne geneticky nadviazali a ich potomstvo sa nemalo zaraďovať do chovu. Tu sa treba zamyslieť nad tým, akých chýb sme sa dopustili a v tomto roku sa ich treba snažiť vyvarovať. Pri výskyte tejto alternatívy sa musíme rozhodnúť, či chceme vylepšovať v kŕdli exteriér, alebo zvyšovať úžitkovosť. Podľa toho si treba stanoviť priority chovného cieľa. Rozhodne sa nedá ísť obidvoma smermi, lebo sa dožijeme viacerých sklamaní a žiadaný výsledok nebude úmerný našej námahe.

Kontrola dedičnosti

V šľachtiteľskej práci si musíme uvedomiť, že vyhovujúci exteriér je súhrnom vonkajších znakov, ktoré väčšinou môžeme ovplyvniť cieľavedomou zootechnikou chovu. Preto v mnohých chovoch, ale aj na výstavách vidíme skôr nádherné, priam vzorníkové exteriérové jedince, ale s ich úžitkovosťou je to horšie, lebo tá sa formuje ťažšie.
V tomto prípade treba pracovať s genetikou jedinca a vonkajšie podmienky ju môžu rozvinúť alebo utlmiť. Napríklad kŕdlik, ktorý pozostáva z 10 sliepok a jedného kohúta, tradične označíme ako kmeň a v ňom môžeme experimentovať. Predpokladom ostáva, že všetky nosnice pochádzali od exteriérovo vyhovujúcich rodičov a boli vybrané po vysokoúžitkových predkoch. Preto pred tohtoročným zaradením dcér do kŕdľa sme akisto sledovali ich schopnosti, hlavne ako dokážu syntetizovať kladné vlastnosti rodičov a uplatňovať i zhodnocovať ich v priebehu doterajšieho života. Čiže robili sme a využívali metódy kontroly dedičnosti.

Dlhodobý chovný cieľ

Ak hovoríme o úzkej kontrole dedičnosti, respektíve ju vykonávame, tak sa v nej porovnávajú sledované výsledky v rovine matka – dcéra, otec – syn. Pri rozšírenej kontrole dedičnosti sa porovnáva úžitkovosť dcéry s matkou otca, t. j. v báze vnučka – stará mama a obdobne je to aj pri samcoch.
K preukazným výsledkom sa dá dopracovať len na základe presnej evidencie a za predpokladu, že je stanovený dlhodobý chovný cieľ. V tomto smere drobnochovateľ pracuje viac-menej len na základe chovateľského inštinktu a svojej predvídavosti. Vo veľkovýrobných podmienkach a v šľachtiteľských staniciach sa k zostavovaniu kmeňov, línii a rodov využíva výpočtová technika a génové inžinierstvo. Podobne je to aj pri šľachtení holubov a králikov.
V zootechnickej praxi sa pod úžitkovosťou nerozumie len znáška alebo tvorba mäsovej hmoty, ale v určitom smere u niektorých plemien, hlavne okrasných, aj špeciálna stavba peria, srsti, jeho farebný odtieň, prípadne farebná kresba.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December