Kontrolu vnadísk v poľovných revíroch uľahčí elektronická aplikácia

Kategória: Články Dátum: Hit: 1529

Kontrolu vnadísk v poľovných revíroch má uľahčiť elektronická aplikácia, ktorú pripravilo Národné lesnícke centrum.

Na Slovensku máme približne 4,5 milióna hektárov poľovných plôch a až na 71 percentách je možný chov diviačej zveri. Na každých začatých 300 hektároch je možnosť zriadiť jedno vnadisko, aby sa uľahčil odlov diviačej zveri.

V Národnom lesníckom centre (NLC) vyvinuli aplikáciu, ktorá zaznačuje umiestnenie vnadísk v poľovných revíroch. Ako uviedol Samuel Vlčan – minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aplikácia má pomôcť zdisciplinovať poľovníkov, aby vnadiská zriaďovali v súlade s platnou legislatívou a používali to, čo je na vnadenie zo zákona povolené tak, aby sa na vnadiská neumiestňovali nadbytočné množstvá krmív. To by mohlo spôsobovať prikrmovanie inej raticovej zveri.

Treba rozlišovať medzi vnadiskami, ktoré slúžia na to, aby bol umožnený odlov diviačej zveri, a medzi krmoviskami, ktoré sa môžu používať v zimnom období.

V rámci 1 884 revírov, ktoré fungujú v rámci poľovných plôch na Slovensku, bolo zatiaľ zriadených viac ako 6 100 aktívnych vnadísk.

Situácia s vnadiskami sa rieši najmä kvôli šíreniu afrického moru ošípaných, ktorý ohrozuje aj komerčné chovy ošípaných.

Webová aplikácia je dostupná na stránke NLC, v záložke Informačný systém v lesnom hospodárstve (https://gis.nlcsk.org/islhp/). Aplikácia „Mapa“ ponúka možnosť geolokácie, to znamená, že používateľa zameria priamo v teréne. Ten tak veľmi presne vidí, či sa vnadisko nachádza alebo nenachádza v jeho blízkosti. Taktiež si môže pozrieť informácie o poľovnom revíri, v ktorom sa vnadisko nachádza. Webová stránka „Vnadiská diviačej zveri – doplňujúce informácie o vnadiskách“ poskytuje dodatočné vysvetlenie danej problematiky pre širokú verejnosť.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December