Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

Vypúšťanie nakúpených rýb do prírodných vodných tokov má pre ryby fatálne následky

Kategória: Články Dátum: Hit: 169

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) vydala podmienky ambulantného predaja rýb, ktorý je typický pre aktuálne predvianočné obdobie. Požiadavky na predaj a usmrcovanie rýb plne rešpektujú welfare zvierat, zabraňujú nesprávnemu zaobchádzaniu a týraniu rýb.

ŠVPS SR odporúča každému spotrebiteľovi využiť možnosť usmrtenia ryby priamo na predajnom mieste.

Z hľadiska welfare by sa malo zabíjanie rýb pri ambulantnom predaji vykonávať v osobitnom priestore (napríklad za plentou) mimo dohľadu zákazníka a hlavne detí.

Pri manipulácii s rybami sa nesmie:

• Chytať ryby za oči a žiabre.
• Vyberať ryby z vody iným spôsobom, ako použitím podberáku.
• Preplňovať príručné nádrže v predajniach a pri stánkovom predaji.

Pri manipulácii s rybami sa musí:

• Držať ryby vo vhodných nádobách, v ktorých na 1 m3 vody pripadá najviac 200 kg živých rýb.
• Udržiavať teplou vody v rozmedzí 5 až 10 ºC (prípustná odchýlka ± 5 ºC).
• Zabezpečiť dostatočná výmena vody.
• Pumpovať čistú vodu a zabezpečiť odtok špinavej vody.
• Zabezpečiť taká kvalita vody v zbernej nádrži, ktorá neprekáža fyziologickému správaniu zvierat.
• Minimalizovať v rámci manipulácie čas, keď sa ryba nenachádza vo vode.

Predajca je zodpovedný za predaj a manipuláciu s rybami a za dodržiavanie všetkých veterinárnych požiadaviek na ochranu zvierat do momentu, kým rybu nepredá. Od tohto momentu zodpovednosť za spôsob manipulácie s rybou preberá kupujúci.

„Pripomíname, že prostredie mimo vody pôsobí na ryby stresujúco. Pri prenose živej ryby do domáceho prostredia je vhodné uprednostniť tašky, ktoré sú priedušné a z prírodných materiálov a vyhýbať sa prenosu týchto rýb v igelitkách,“ prízvukuje hlavný veterinárny lekár Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Dobu transportu živej ryby od momentu jej vybratia z vody až do okamihu vypustenia v domácom prostredí je potrebné minimalizovať. Lososovité druhy rýb bez vody nie je vôbec vhodné prepravovať, „na suchu" totiž prežijú podstatne kratšie.

Rovnako treba myslieť na to, že vaňa naplnená chlórovou vodou, do ktorej je ryba v domácom prostredí vypustená, nie je jej prirodzeným prostredím a poškodzuje zdravie ryby. Spotrebitelia by sa mali vyhnúť aj vypusteniu ryby do jazera či rieky. Pomyselnú slobodu jej týmto spôsobom nedoprajú, práve naopak. „Vypúšťanie nakúpených rýb do prírodných vodných tokov v zimnom období má pre ryby smrteľné následky,“ podotýka Jozef Bíreš.

Regionálne veterinárne a potravinové správy budú na celom Slovensku priebežne kontrolovať dodržiavanie požiadaviek na predaj a zabíjanie rýb. Inšpektori môžu vykonávať aj kontroly manipulácie s rybami po ich predaji. V prípade zistenia porušenia požiadaviek na ochranu zvierat pristúpia k uloženiu pokuty alebo opatrení.

ŠVPS SR

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December