Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

Výbehy v chove hodiny: na čo si dať pozor?

Kategória: Články Dátum: Hit: 529

Výbehy musia spĺňať niekoľko funkcií – mali by hydine poskytnúť voľnosť, ideálne i možnosť pastvy, zvieratá sa otužujú a udržujú v kondícii. Dôležitou funkciou je tiež ochrana pred únikom, ale aj pred predátormi.

K najčastejším problémom vo výbehoch patria preliezanie, prelietavanie ohradenia, problémy s predátormi, znečistenie a zničenie výbehu a s tým spojené estetické i zdravotné problémy hydiny. Problémové môže byť vypustenie mláďat do výbehu.

Dostatok úkrytov
Zvieratám vo výbehu je potrebné poskytnúť dostatok príležitostí a miest, kde by sa mohli napiť, nasýtiť i dostatok úkrytov pred prípadnými predátormi, slnkom a dažďom.
V žiadnom výbehu by nemali chýbať zatienené miesta a úkryty pred nepriaznivým počasím. Ideálne sú stromy alebo kríky, pomôcť môžu i slnečnica, kukurica či topinambury. Pokiaľ chýbajú, je potrebné vyrobiť prístrešok alebo zatienenie, napr. zo slamených alebo rákosových rohoží.
V parných letných dňoch sú zatienené miesta nevyhnutné, a ak nie sú k dispozícii, dochádza k zhoršeniu zdravotného stavu hydiny i k úhynom. Je však potrebné, aby vo výbehu boli i preslnené miesta.
Na univerzite v Delaware zistili, že emisie prachu a amoniaku okolo hydinární môže obmedziť výsadba stromov. Bariéra troch radov stromov pôsobí esteticky a dokáže zachytiť až polovicu častíc znečisťujúcich okolie; ďalšie častice rozptyľuje. Stromy tiež filtrujú znečisťujúce látky z pôdy a chránia spodné vody.
Stromy tiež poskytujú výhodu farmám v podobe zníženia spotreby energie. V lete ochladzujú prostredie a poskytujú tieň a v zime bránia vetru nadmerne ochladzovať plášť budovy.
Nutnosťou je dostatok pitnej vody, a to i v prípade, že sú k dispozícii vodné plochy.
Pastva by nemala byť na zamokrených miestach a na močiaroch, a to najmä s ohľadom na výskyt cudzopasníkov.
Nie je vhodný spoločný výbeh kurčiat s dospelou hydinou, ani spoločný výbeh pre kuričky a mladé kohúty.
Pri väčšej konzumácii hmyzu sa odporúča podávanie väčšieho množstva minerálnych krmív. Dážďovky v dobe krúžkovania môžu spôsobiť zažívacie problémy. Tiež väčší výskyt slimákov vo výbehu môže spôsobiť problémy – hydina sa nimi môže udusiť. Vhodné je rozmiestnenie viacerých napájačiek. Hlavne hydine, ktorá nie je v odpovedajúcom výbehu, je potrebné podávať grit, piesok alebo jemný riečny štrk. Kamienky s trusom hydina vylučuje, preto ich treba stále doplňovať.

Veľkosť výbehov
Veľkosť výbehov závisí od možností každého chovateľa a je im potrebné prispôsobiť i výber plemena. Podstatné je, koľko zvierat je tu umiestnených. Veľkosti plochy, ktorá je pre výbeh k dispozícii, a tiež počet i kategórie zvierat, ktoré v nich chceme umiestniť, je potrebné prispôsobiť konštrukciu výbehu.
Veľké plochy nie sú vhodné pre okrasné a zdrobnené plemená. Naopak, veľmi ich ocenia zháňavé plemená ľahké a stredne ťažké, morky, perličky i vodná hydina.
Ak bude mať hydina dostatok priestoru a nebude rušená, nemali by nastať problémy s prelietavaním plotov.
V zatrávnených výbehoch sa na jednu sliepku počíta 10 – 15 m2, je to potrebné pre udržanie porastu.
V okolí kurína sliepky porast rovnako väčšinou zdevastujú.
Diskutované sú vo veľkých výbehoch problémy so zanášaním, a to u všetkých druhov. Morky, pižmovky, husi i niektoré plemená sliepok, ktoré nestratili schopnosť kvokania, si často nájdu úkryt na zapadnutom mieste výbehu a potom sa kvočky objavia až s vyliahnutými mláďatami.
V prípade, že chcete mať všetko pod kontrolou, je vhodné výbeh rozdeliť do niekoľkých celkov. To, v akej vzdialenosti od kurína sa hydina bude pohybovať, možno do istej miery ovplyvniť tiež umiestnením kŕmidiel. Pokiaľ ich dáme ďalej od kurína, pustia sa sliepky ďalej.
Podľa druhu a kategórie môžeme pri kvalitnom výbehu ušetriť krmivo. Na pokosených lúkach, pastvinách, poliach po zbere, po podmietke i orbe, na lesných porastoch či v sadoch využije hydina burinaté rastliny i výdrol po zbere či popadané ovocie. Okrem toho dokáže zničiť veľa škodcov a trusom hnojí pôdu.
Pre zháňavé plemená sliepok, morky i perličky sú zaujímavé i lesné výbehy. Problémom však môže byť prítomnosť predátorov.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December