Úspešný chov králikov

Kategória: Články Dátum: Hit: 2026

Základom úspešného chovu králikov je správny výber chovných jedincov.

Vyberáme si ich z odchovaných jedincov, resp. nákupom od skúsených chovateľov. Po kúpe nových jedincov ich umiestňujeme do určitej doby v karanténe kvôli bezpečnosti chovu z dôvodu zavlečenia chorôb do chovu.
Vybrané jedince určené na ďalší chov dosahujú štádium dospelosti, teda fyzickú a pohlavnú zrelosť v závislosti od plemena. Rozlišujeme zdrobnené, malé plemená králikov, s vekom dospelosti od 6 mesiacov a stredné a veľké plemená králikov s vekom dospelosti od 8 mesiacov.

Po úspešnom výbere chovných jedincov nasleduje kontrola ich zdravotného stavu. Zameriavame sa kontrolu pazúrikov, ktoré pravidelne minimálne dvakrát do roka skracujeme. Kontrolujeme ušnice a vykonávame preventívne opatrenia na zamedzenie výskytu ušného svrabu.
Pred zahájením chovnej sezóny sa odporúča chovné jedince aj preventívne odčervovať. V neposlednom rade ešte pred nástupom jari je potrebné králiky zaočkovať proti vírusovým chorobám ako sú mor a myxomatóza králikov. Niektorí chovatelia králikov očkujú aj proti bakteriálnej infekcii pasteurelóze.

Po kontrole zdravotného stavu nasleduje sledovanie priebehu ruje chovných samíc a ich následné pripúšťanie. Po uplynutí 14 dní po pripúšťaní zisťujeme, či sú samice gravidné, a ak nie, opätovne ich pripúšťame.

Gravidita králikov trvá 28 až 35 dní, väčšinou 31 dní. Posledný týždeň pred kotením dbáme o to, aby sme samicu zbytočne nestresovali premiestňovaním napr. pri čistení kotercov, a radšej nastielame dostatočnú vrstvu podstielky na tvorbu kvalitného hniezda. Samica musí mať neustále prístup k pitnej vode nielen počas pôrodu, ale aj počas odchovu mláďat, i počas nepriaznivých mrazivých dní. V období zamŕzania vody sa snažíme nahradiť prísun tekutín skrmovaním dužinatej koreňovej zeleniny, napr. mrkvy, ale v obmedzenom množstve. Dostatočný prísun tekutín je dôležitý kvôli tvorbe dostatočného množstva a kvality materského mlieka.

Po úspešnom okotení samice sa snažíme kontrolovať hniezdo kvôli uhynutým mláďatám, najlepšie dočasným premiestnením samice, kým sa neskontroluje hniezdo. Vo veku 10 až 14 dní sa mláďatám otvárajú oči a vo veku 21 a viac dní začínajú prijímať tuhú potravu. Aj z tohto dôvodu dbáme o skrmovanie kvalitných krmív – plnohodnotné granule a obilniny. Z obilnín sú to najmä jačmeň a ovos a v malom množstve aj kukurica a slnečnica (v pomere k jačmeňu 1 : 10). 
Okrem krmív podávame aj kvalitné seno, resp. lucernu bez plesní.

Kritické obdobie mláďat nastáva vo veku od 6 týždňov, keď sa redukuje príjem materského mlieka od matky a prijímajú už len tuhú stravu. V tomto období majú oslabenú imunitu, preto sa neodporúča odstavovať mláďatá od samice vo veku 6 týždňov, ale neskôr. V kritickom období sú mláďatá náchylné na choroby, najmä na kokciodózu, ktorá v neliečenej forme spôsobuje veľký úhyn.
Odporúča sa preto odstavovať mláďatá od matky vo veku 3 mesiacov a viac, a to premiestnením matky od mláďat do iného koterca. Z tohto dôvodu znížime stres mláďatám, ktorý je spôsobený zmenou prostredia.

Na odchov mláďat sa odporúčajú kvalitné krmivá – plnohodnotné granule bez liečiv alebo s liečivami (kokciodiosta­tikami), ktorých nevýhodou je ochranná doba. Vo veku 3,5 – 4 mesiace a viac, v závislosti od plemien králikov, sú odchované jedince vhodné na výber jedincov na ďalší chov s ich následnou registráciou.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December