Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

Starostlivosť o králičice pred a po pôrode

Kategória: Články Dátum: Hit: 128

Pôrod králičice je najviac očakávaným obdobím pri domácom chove králikov.

Chovateľ vkladá do chovu králikov nemalé množstvo času, financií, starostlivosti, pričom očakáva, že sa mu to vráti na zdarnom odchove králičiat. Narodením mláďat sa ale vlastná práca chovateľa len začína, a náležitú pozornosť je potrebné venovať hlavne raným fázam po pôrode.

Príprava na pôrod

Dôležitý je dostatočný priestor koterca, ktorý by mal zodpovedať odporúčaným rozmerom. Plocha koterca je nevyhnutná pre dostatočnú možnosť pohybu králičice, čo priaznivo ovplyvňuje jej zdravie a aj vývoj zárodkov.
Najmä v druhej polovici gravidity by sme mali obmedziť manipuláciu s králičicou.
Z praxe chovu je vhodné samici jeden až dva týždne pred plánovaným pôrodom vyčistiť koterec a tak zaistiť hygienickejšie podmienky. Samica by mala mať zabezpečený riadny režim kŕmenia a starostlivosti. Chovateľ by sa mal vyvarovať zaraďovania nových a cudzích králikov z dôvodu zavlečenia ochorení do chovu.
Z pohľadu návyku samice (i celého chovu) na bežné hlasové prejavy ľudí je vhodné mať blízko králikárne rádio. Vyvarujeme sa tak prípadných reakcií plachších jedincov na prítomnosť ľudí.
Kŕmna dávka má byť vyvážená - na začiatku poslednej tretiny gravidity sa odporúča dávku mierne zvýšiť pri samiciach, kde je predpoklad početnejšieho vrhu. Naopak, tým, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť budú mať podľa pohmatu málo mláďat, je vhodné ponechať rovnakú dávku, prípadne ju niekoľko dní pred pôrodom ľahko znížiť. Pri zvýšenom príjme jadrového krmiva by pri takýchto samiciach s málopočetnými vrhmi mohlo dôjsť k nežiaducemu prerastaniu plodov, a teda k horšiemu priebehu pôrodu.
Avšak stále platí všeobecné pravidlo, že králičica má predloženú dávku jadrového krmiva prijať do 15 – 30 minút; zvyšok sa odstraňuje a do ďalšieho kŕmenia má k dispozícii iba objemové krmivo (seno, slama) a pitnú vodu. Približne deň pred plánovaným pôrodom samica väčšinou sama zníži príjem krmiva.

Vlastné kotenie

Králik patrí medzi tie druhy domácich zvierat, ktoré mávajú len zriedka problémy pri pôrode. Zhruba tri dni pred plánovaným pôrodom možno odporučiť väčšie zabezpečenie stelivovým materiálom (najčastejšie slamou).
V prípade, že chovateľ používa v chove „kotiacu búdku“, tá sa rovnako vkladá do koterca. Prielez do búdky má byť 8 – 10 cm nad podlahou koterca. Kotiaca búdka je niektorými samicami preferovaná, inými však nie. Záleží na individualite a zvyku konkrétnej samice. Nezriedka sú známe i prípady, že samica inštalovanú búdku odmietla a okotila sa tradične v rohu koterca.
Príprava hniezda a vytrhanie chlpov sa deje v drvivej väčšine prípadov až tesne pred pôrodom. Len minimum vysokogravidných samíc má tendenciu stavať hniezdo jeden až dva dni pred pôrodom; také prípady sú ojedinelé. Podľa skúseností králičice a početnosti vrhu sa vlastný pôrod väčšinou odohráva behom pol hodiny. Trochu dlhší pôrod niekedy majú prvôstky.
Pôrody prebiehajú najčastejšie v noci alebo nad ránom. Pri pôrode je dôležité zachovávať pokoj a samicu nijako nerušiť (bez prítomnosti človeka). Nedodržanie pokoja počas pôrodu môže mať vplyv na zdravie králičiat. Samica každého novorodenca olíže, má ho uložiť do hniezda a zožrať placentu. Druhý deň po pôrode sa robí kontrola hniezda. Vhodné je, ak samica je vtedy dočasne mimo mláďat.

Starostlivosť o mláďatá

Z pohľadu prirodzenej životnej stratégie a správania králika sú mláďatá kŕmené materským mliekom iba raz denne. Mlieko má vysokú výživovú hodnotu a významné je zastúpením najmä tukov, ktoré pri cicajúcich mláďatách zohrávajú nutričnú i obrannú úlohu.
Dôležitá je kŕmna dávka a dostatok vody pre samicu. Najmä v lete a pri početnejších vrhoch mláďat je vhodné dopĺňať vodu i viackrát denne, pretože produkcia mlieka samicou je veľmi intenzívna.
Vo veku 9 – 11 dní sa králičatám začínajú otvárať oči. Od veku 21 dní začínajú opúšťať hniezdo a učia sa prijímať pevnú potravu. Najmä pri početnejších vrhoch to už môže byť skôr (asi 18. – 19. deň po pôrode). V tomto veku je vhodné vyčistiť koterec s cieľom zvýšenia hygieny ustajnenia.
Pozornosť sa musí venovať i hygiene napájania a kŕmenia, najmä skladbe kŕmnej dávky pre mladé králiky. Od tretieho týždňa po pôrode produkcia mlieka významne klesá; hoci i staršie králíčatá už navyknuté na príjem pevného krmiva majú tendenciu celodenne prenasledovať matku s cieľom cicania mlieka. Tým môže dôjsť k vyčerpávaniu samice. Aj z tohto dôvodu je vhodná inštalácia tzv. odpočívadiel (vyvýšených plošín) cca 20 – 25 cm nad podlahou koterca. Mesačné králíčatá na nich ešte nemôžu nejaký čas vyskočiť a samica tam nájde odpočinok.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December