Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

Slovenské národné plemená králikov

Kategória: Články Dátum: Hit: 172

Chov králikov má na Slovensku dlhú tradíciu. Vyšľachtených bolo niekoľko králikov národných plemien, ktoré môžeme zaradiť medzi národné poklady.

Slovenský sivomodrý rex je prvé slovenské národné plemeno králikov. Jeho šľachtiteľ bol Imrich Vanek z Holíča. Chovateľskej verejnosti ho predstavil na okresnej výstave v Holíči už v roku 1956, o tento chov však prišiel a tak v roku 1958 musel začať odznova. V roku 1959 podal šľachtiteľ žiadosť o uznanie, ale plemeno bolo uznané až v roku 1965 v Olomouci. Ss rexa prešľachtil do atraktívneho typu krátkosrstých králikov strednej veľkosti Ing. Miloš Supuka. V súčasnosti žne tento králik úspechy na všetkých chovateľských výstavách doma a aj v zahraničí

Holíčsky modrý králik je v poradí druhé slovenské národné plemeno králikov - aj o jeho vznik sa zaslúžil Imrich Vanek z Holíča. Uznané bolo v roku 1975 na Národnej výstave králikov a kožušinových zvierat v Nitre. Od tej doby sa rozšírilo u nás, ale chová sa aj v Českej republike, v Nemecku, Maďarsku, Belgicku a vo Veľkej Británii. O jeho skvalitnenie a terajšiu atraktívnu podobu sa zaslúžili mnohí šľachtitelia ako p. Stecz, p. Hrabovský, p. Šuster, páni Miča a Žák zo Záhoria a v súčasnosti Mgr. Novák a rodina Supuková. Chovatelia Hm sú združení v Klube chovateľov králikov národných plemien a rexov so sídlom v Michalovciach.

Nitrianský králik je v poradí tretie slovenské národné plemeno králikov. Podstatný podiel na jeho vzniku mal kolektív VÚŽV v Nitre pod vedením Doc. Ing. Jaroslava Zelníka, Csc. Cieľom šľachtenia bolo získať bieleho mäsového králika pre vznikajúce veľkochovy, drobnochovateľov, spracovateľský priemysel, pre domáci trh a pre vývoz. Vytvoriť populáciu zvierat s typickým exteriérom a vysokými ukazovateľmi mäsovej úžitkovosti. Využitá bola kombinácia vysokej plodnosti, intenzity rastu a jatočnej výťažnosti troch východiskových plemien. Pri šľachtení boli použité Ruské králiky, Francúzske strieborné a Kalifornské králiky. Nitriansky králik bol uznaný v roku 1977 a je zaraďovaný medzi tzv. mäsové plemená králikov. V súčasnosti sa chová v modrom a divomodrom farebnom ráze (Ni m a Ni divm). Chovatelia Ni králikov sú organizovaní v Klube chovateľov králikov KANINO.

Zemplínsky králik – v poradí štvrté národné plemeno králikov. O jeho vznik sa zaslúžil Ing. Jozef Jonek z obce Soľ v spolupráci s Ing. Milošom Supukom. Názov plemena je odvodený od lokality jeho vzniku. Uznaný bol na CV v Nitre v roku 1987. Ze králik je zaradený v európskom vzorniku a v súčasnosti sa okrem Slovenska chová v Českej republike a Maďarsku. Chovatelia Ze sú organizovaní v Klube chovateľov zemplínskych králikov.

Zoborský králik patrí medzi najmladšie slovenské národné plemena králikov. Za jeho vznikom stojí skupina chovateľov pod vedením Doc. Zelníka, Doc. Rafaya a Ing. Malíka. Zoborský králik bol uznaný na CV v roku 2005 v čiernom farebnom ráze. V súčasnosti sa chovatelia snažia aj o modrý a havanovitý farebný ráz a dokonca aj o Zo králika s rexovitov srsťou. Jeho chovatelia sú združení v samostatnom Klube chovateľov zoborských králikov.

Liptovský lysko patrí medzi mladšie slovenské národné plemená králikov. O jeho vznik sa zaslúžil šľachtiteľ p. Červeň z Vitališoviec pri Liptovskom Mikuláši. Prvým farebným rázom bol divoký, ktorý bol uznaný na NV v Nitre v roku 2005 až neskôr, v roku 2008 perlový. Samotnému uznaniu predchádzala dlhoročné práca šľachtiteľa, ktorej najnáročnejšia časť bola ustálenie kresby hlavy - lysky. Pri jeho šľachtení sa najviac osvedčili V div a Ho div, resp. V divm a Ho pe. Ide o menšie stredné plemeno s dobrou úžitkovosťou a plodnosťou, ktoré sa čím ďalej viac objavuje na výstavách všetkých druhov.

Zdrobnený slovenský pastelový rex – o jeho vznik sa zaslúžila rodina Supuková, ktorá na 9. Národnej výstave zvierat v Nitre v roku 2005 požiadala o jeho uznanie. Odvtedy sa pravidelne vyskytuje na všetkých druhoch výstav a jeho chov je organizovaný v Klube chovateľov národných plemien a rexov.

Zeplínsky rex patrí k najmladším slovenským národným plemenám králikov. Uznané bolo na CV v Nitre v roku 2007 a za jeho vznikom stojí rodina Supuková z Vyšného Žipova. Ide o krátkosrstú podobu Zemplínskeho pastelového králika, pri ktorej sa vplyvom rexovitej srsti ešte zvýraznila jedinečnosť tejto farby. Chovateľská základňa je ešte pomerne malá, ale každoročne pribúdajú noví chovatelia. Jeho chov je organizovaný v Klube chovateľov králikov národných plemien a rexov.

Slovenský pastelový rex je jedno z najmladších slovenských národných plemien králikov Myšlienka vyšľachtiť takúto farbu rexov pochádza zo 70. rokov minulého storočia, kedy Ing. Miloš Supuka takéto králiky už mal, ale s ich šľachtením pokračoval až od roku 2003. Slovenský pastelový rex bol uznaný na CV v Nitre v roku 2007 a odvtedy si nachádza záujemcov medzi chovateľmi doma a aj v zahraničí. Slovenský pastelový rex upúta svojou nezameniteľnou pastelovou farbou pripomínajúcou bielu kávu. Chov tohto plemena králikov je organizovaný v Klube chovateľov králikov národných plemien a rexov so sídlom v Michalovciach

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December