Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

Problémy, s ktorými sa možno stretnúť pri liahnutí

Kategória: Články Dátum: Hit: 476

Niektorí chovatelia využívajú výhody prirodzeného liahnutia pod kvočkou, ale mnohí uprednostňujú liahnutie v liahni. Každý spôsob má svoje výhody aj nedostatky.

Podmienkou úspešného liahnutia je, že násadové vajcia pochádzajú z uznaných chovov, ktoré sú pod pravidelným veterinárnym dohľadom.
Násadové vajcia musia zároveň spĺňať všetky predpoklady: byť  oplodnené, vajcovitého tvaru, veľkosť a hmotnosť zodpovedá príslušnému plemenu, škrupina je čistá, hladká, neporušená.
Liaheň musí byť vyčistená a dezinfikovaná. Pri liahnutí sa držíme návodu na jej nastavenie a obsluhu. Prirodzená strata pri liahnutí hydiny sa má pohybovať v rozpätí 17 až 20 %. Vyššie percento svedčí o zlej biologickej hodnote vajec alebo o nesprávnej technológii liahnutia.


Najčastejšie problémy v liahni

Odumieranie zárodkov do 24 hodín od začiatku inkubácie: Príčinou je chýbajúce oplodnenie, zlá výživa nosníc, infekcia rodičov, nesprávne skladovanie násadových vajec (pri nízkej alebo vysokej teplote), nevhodná manipulácia s nimi pri prevoze (otrasy), ale aj neodborné nastavenie liahne. Odporúča sa skúsiť liahnuť tie isté vajcia pod kvočkou, respektíve skontrolovať teplotu v liahni. Treba upriamiť pozornosť na zdravotný stav a výživu nosníc, pri prevoze majú byť vajcia uložené tupým koncom nahor, po transporte ich dáme na 24 hodín odpočinúť do predliahne, až potom do liahne.

Oneskorené liahnutie: Spôsobuje ho dlhé skladovanie vajec alebo nízka teplota v liahni. Teplotu treba postupne zvyšovať o 0,5 °C.

Mláďatá sa neliahnu naraz: Rozdielnu rýchlosť vývoja zapríčiňuje rôzna dĺžka skladovania vajec, prípadne výkyvy teploty v liahni. Treba znížiť čas skladovania, zmeny teplôt kontrolovať a prispôsobiť aj kolísaniu teploty v miestnosti.

Mláďatá sa liahnu predčasne, sú zdeformované, neduživé: Okrem nedostatku vo výžive nosníc (deficit vitamínu D3, B, E, minerálnych látok), môže ísť o vysokú teplotu v liahni, preto ju postupne znižujeme (o 0,5 °C).

Zárodky hynú v skorom štádiu vývoja: Dôvodom môže byť infekcia nosníc, ich nevhodná výživa a deficit slnečného žiarenia (nedostatok vitamínov A, E, D3, minerálnych látok), zle nastavená teplota v liahni, výpadok elektrického prúdu. Skontrolovať treba teplotu liahnutia a upraviť ju na požadovanú hodnotu, zamerať sa na výživu a zdravie nosníc, umožniť im pobyt v slnečnom výbehu.

Veľké množstvo zárodkov hynie v neskorom štádiu inkubácie: Príčinou býva nevhodná, obyčajne vysoká vlhkosť v liahni. Relatívnu vlhkosť vzduchu upravíme na odporúčanú hodnotu.

Všeobecne zlé výsledky liahnutia: Dosahujú sa pri nízkej biologickej hodnote vajec, v nevhodne nastavenej liahni, pri nesprávnom otáčaní vajec. Upravíme výživu a skontrolujeme zdravotný stav rodičovského materiálu, presvedčíme sa o nastavení liahne, sledujeme najmä teplotu a vlhkosť vzduchu v liahni, ako aj otáčanie vajec.


O procese liahnutia si treba viesť podrobnú evidenciu, len tak sa v budúcnosti možno vyvarovať podobných chýb.

Kvalita násadových vajec je charakterizovaná ich liahnivosťou – schopnosťou oplodnených vajec na liahnutie mláďat. Vyjadrujeme ju množstvom vyliahnutých kurčiat jednak z celkového počtu vajec vložených do liahne, jednak z oplodnených vajec, t. j. po odstránení neoplodnených, tzv. čistých vajec pri prvom presvecovaní.
Liahnivosť z nasadených i z oplodnených vajec vyjadrujeme v percentách. Kvalita vajca je najvyššia v čase jeho znesenia; od tohto okamihu sa začína znižovať. Správnym ošetrovaním a zabezpečením vhodných podmienok možno proces starnutia vajec a zhoršovanie ich kvality spomaliť.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December