Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

Poľnohospodári musia kosenie nahlásiť poľovníkom vopred

Kategória: Články Dátum: Hit: 395

Od tohto roku majú poľnohospodári možnosť aktívnejšie chrániť životy voľne žijúcej zveri a predchádzať zbytočným úmrtiam

Jarné kosenie lúk a pasienkov ohrozuje hniezdiace vtáky a aj mláďatá divej zveri. Chrániť ich pred zbytočným uhynutím počas kosby umožňuje poľnohospodárom od tohto roku aj nová webová aplikácia Živá lúka. Poľovníci budú môcť včas reagovať a vykonať preventívne opatrenia. Vďaka jednoduchej aplikácii sa môžu k ochrane zveri pridať aj dobrovoľníci.

Dbať o to, aby zver, ako aj ostatné živočíchy pri obhospodarovaní pozemkov neboli zraňované alebo usmrcované a aby ich biotopy neboli poškodzované, je povinnosťou všetkých užívateľov poľnohospodárskych pozemkov. Napriek tomu každoročne pri kosbe pasienkov a krmovín na prelome jari a leta dochádza k stratám na životoch voľne žijúcej zveri. Ide najmä o srnčiu zver, ale aj o iné druhy mláďat raticovej zveri, samíc vtákov hniezdiacich na zemi a ich znášky vajec, i ďalšie drobné živočíchy.
Zákonnou povinnosťou poľnohospodárov je oznámiť užívateľovi poľovného revíru najmenej tri dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenie krmovín a použitie chemických prípravkov, ktoré môžu byť škodlivé pre zver.

Poľnohospodári sú tiež povinní používať plašiče zveri pri kosení trvalých trávnych porastov, obilnín a krmovín a pri ich zbere vykonávať práce tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju.
Užívateľom pozemkov môže okresný úrad za neplnenie povinnosti uložiť finančnú pokutu až do výšky 15.000 eur.
Podľa prieskumu poľovníckych organizácií, ktoré škody na zveri evidujú, si až 72 % poľnohospodárskych subjektov neplní zákonnú povinnosť a neohlasuje kosbu vopred.

Občianske združenie OZ ZELEŇ a Slovenská poľovnícka komora v tomto roku spustili webovú aplikáciu www.zivaluka.sk, kde môžu poľnohospodári zapísať termín a miesto plánovanej kosby, čím si splnia zákonnú povinnosť a umožnia poľovníckym organizáciám zorganizovať úspešné preventívne akcie a eliminovať škody.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December