Nákupné trhy plemenných baranov a capov

Kategória: Články Dátum: Hit: 48

Od mája do septembra sa vo viacerých regiónoch Slovenska konajú tradičné nákupné trhy na plemenné barany a capy. Termíny určuje Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo.

Na nákupných trhoch (NT) sa hodnotia aukčné barany uznaných a povolených plemien a ich krížence vo veku nad 14 mesiacov a plemenné capky vo veku 5 mesiacov, pochádzajúce po rodičoch zapísaných v Plemennej knihe (PK).

Zvieratá musia spĺňať hmotnosť podľa plemien, požadované údaje a úžitkové parametre podľa plemenného štandardu a úžitkového zamerania. Bodujú sa podľa platného bonitačného kľúča. Výberová komisia zhodnotí najlepších plemenníkov, resp. kolekcie a z vystavovaných zvierat určí víťaza nákupného trhu.
Ohodnotené plemenné zvieratá sa na NT predávajú a kupujú dohodou alebo dražbou.

Na nákupných trhoch si chovatelia vymieňajú aj skúsenosti, uskutočňujú sa neoficiálne burzy predaja a kúpy aj iných, nielen prezentovaných plemien oviec a kôz, prípadne sa robia dohody o výmene plemenných bahníc či kozičiek.
Ak má niekto záujem o zakúpenie capa, prípadne barana do drobnochovateľských podmienok, odporúčame, aby si v predstihu urobil dohodu s chovateľom kôz a bahníc v blízkom okolí, aby nemal výhrady k nadobudnutému plemenníkovi a k spoločnej plemenitbe.

Dátum - Miesto konania nákupného trhu plemenných baranov - Prihlásené plemená

7. 5.   - MASARYKOV DVOR, Pstruša 339, okres Detva - T 31473* - M, AM, IF, BE, SF, CH, RM, LC, SD

27. 5. - LaTerra s. r. o., Poprad-Matejovce - T21733* - SD, LC, ZV, C

3. 6.   - Regionálna výstava oviec a kôz, M. Angelovičová-SHR, Lipany, Farma Kamenica, okres Sabinov - T 10817* - ZV, V, SD, C, VF, SF, NC

15. 6. - PD Liptovské Revúce, okres Ružomberok - T 31255* - ZV, C, NC, C, VF, SF, NC, LC, SD

22. 6. - PD Liptovské Revúce, okres Ružomberok - T 31255* - ZV, C, NC, LC, SD

24. 8. - PD Liptovské Revúce, okres Ružomberok - T 31255* - LC, VF do jedného roku veku

Dátum - Miesto konania nákupného trhu plemenných capov - Prihlásené plemená

Termín oznámi Slovenský zväz chovateľov - Výstavisko Agrokomplex v Nitre - T11693* - BKK, HKK, AN, BK

31. 8. - M. Angelovičová-SHR, Lipany, farma Kamenica, okres Sabinov - T 10817* - BKK, HKK, AN, BK

7. 9.   - PD Mestečko, farma Dubková, okres Púchov - T 20896* - BKK

(*číslo tržnice v CEHZ)

Skratky plemien: M – Merino; AM – Askánske merino; IF – Ile de France; BE – Berrichon du Cher; SF – Suffolk; CH – Charollais; RM – Romney marsh; LC – Lacaune; SD – Slovenská dojná ovca; ZV – Zošľachtená valaška; C – Cigája; V – Valaška (pôvodná); VF – Východofrízske plemeno; NC – Nemecká čiernohlavá; BKK – Biela koza krátkosrstá; HKK – Hnedá koza krátkosrstá; AN – Anglonubijská koza.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December