Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

Ekologický chov sliepok

Kategória: Články Dátum: Hit: 1341

Hlavným zmyslom ekologického chovu sliepok, tak ako aj ostatných hospodárskych zvierat, je zníženie intenzity chovu a zaistenie najlepších podmienok pre ich prirodzené správanie.

Pri chove kury domácej môžu byť ekologické chovy zamerané buď na produkciu bio vajec alebo bio kuracieho mäsa. V oboch prípadoch treba zaistiť zvieratám prístup k vonkajšiemu výbehu.S ohľadom na rôzne zmeny počasia je nutné, aby prístup do výbehu mali kury minimálne po tretinu dĺžky svojho života. Výbeh by mal byť pokrytý vegetáciou s prístreškami alebo so stromami a kríkmi, kam sa vtáky môžu ukryť. V ňom by mali mať tiež prístup k vode, prípadne ku krmivu. Tak ako sliepky pre produkciu vajec, tak i kurčatá na výkrm musia byť kŕmené krmivami pochádzajúcimi z ekologickej produkcie a prednostne by mali byť využívané krmivá vlastnej produkcie. Aby bola pokrytá potreba vitamínov a minerálnych látok, môžu byť používané minerálno-vitamínové premixy, avšak nesmú sa používať synteticky vyrábané aminokyseliny. Ochrana zdravia zvierat by mala byť založená najmä na prevencii. Avšak ani z preventívnych dôvodov nemôžu byť používané chemické syntetické látky, hlavne čo sa týka antikokcidík. Produkcia bio vajec Sliepky na produkciu bio vajec nemôžu byť chované v klietkach. V hale musí byť minimálne tretina podlahovej plochy pokrytá podstielkou, v ktorej môžu sliepky hrabať, zobať a popoliť sa. Sliepka musí mať k dispozícii hrady, pretože hradovanie patrí k prirodzenému správaniu kury; dĺžka pre jednu sliepku musí byť minimálne 18 cm. V jednej hale nemôže byť ustajnených viac než 3 000 sliepok. Koncentrácia sliepok na m2 môže byť maximálne 6 jedincov. Vo vonkajšom výbehu musí mať každá sliepka k dispozícii 4 m2 plochy. Pre intenzitu znášky sliepok je dôležitá dĺžka svetelného dňa. Pri ekologickom chove je povolené doplniť dĺžku prirodzeného dňa umelým osvetlením maximálne na 16 hodín denne. Do ekologických chovov možno použiť špičkové znáškové hybridy, ale i hybridy šľachtené u nás, ktoré môžu dosahovať veľmi dobré výsledky, pretože sú dlhodobo šľachtené pre drobnochovateľov a do horších podmienok prostredia a sú tak schopné dosiahnuť vyššiu úžitkovosť i pri použití nižšej koncentrácii živín v kŕmnych zmesiach. Pre zvýšenie času pobytu sliepok vo vonkajšom výbehu sú dôležité stromy, kry či iné prístrešky, kde sa sliepky môžu ukryť. Vyšší podiel sliepok vo výbehu má pozitívny vplyv na zníženie výskytu ozobávania peria a kanibalizmu, čo je kvôli zákazu kauterizácie (orezávania) zobákov v ekologických chovoch vážny problém. Bio kuracie mäso Výkrm kurčiat sa robí najmä na podstielke; výkrm v klietkach je zakázaný. V jednej hale môže byť umiestnených maximálne 4 800 kurčiat, ktorým musí byť zaistený ľahký prístup do vonkajšieho výbehu. Zaťaženie v hale môže byť maximálne 10 jedincov na m2 a nesmie prekročiť 21 kg živej hmotnosti na 1 m2. Vo vonkajšom výbehu sa na jedno kurča počíta s plochou 4 m2. Aj vo výkrme platí, že dĺžka svetelného dňa nemôže byť dlhšia než 16 hodín a kurčatá musia mať minimálne 8 hodín tmy bez prerušenia. Aby sa zabránilo intenzívnemu výkrmu, chovatelia by mali používať pomaly rastúce hybridy; v prípade použitia rýchle rastúcich hybridov musia kurčatá vykrmovať minimálne 81 dní. V ekologickom systéme, vďaka použitiu bio krmív s nižšou koncentráciou živín a vonkajším výbehom, dochádza k spomaleniu rastu a zhoršeniu konverzie krmiva. Porážkovú hmotnosť dosiahnu kurčatá vo veku 70 - 81 dní. Pohyb vo výbehu a dlhšia doba výkrmu sa prejavujú i na kvalite mäsa. Zo senzorického hľadiska býva mäso hodnotené ako tuhšie, šťavnatejšie a celkovo vyzretejšie než mäso rýchlo rastúcich hybridov. Veľmi však záleží na zvykoch a očakávaniach konzumentov. Význam ekochovu Zdravie zvierat je dôležitý ukazovateľ, pokiaľ hovoríme o welfare. Mortalita v ekologických chovoch je veľmi variabilná a pohybuje sa od 0 do 25 % v chove sliepok. Najčastejšou príčinou úhynu môže byť E. coli, infekčná bronchitída, kokcidióza alebo klieštikovec kurí, ktorý je hlavným problémom pri produkcii konzumných vajec. Vo vonkajšom výbehu je väčšia pravdepodobnosť kontaktu s prenášačmi rôznych ochorení (divé vtáky), ktoré môžu byť pôvodcami zoonóz. Ide najmä o Salmonellu a Campylobactera. Význam produkcie bio vajec a bio kuracieho mäsa u nás je zatiaľ obmedzený. Lepšie welfare a nároky na krmivo v bio kvalite sa výrazne prejavujú na cene bio potravín, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo je spotreba bio vajec a bio kuracieho relatívne nízka. Nízky záujem konzumentov sa prejavuje i na nízkych počtoch chovaných zvierat. K hlavným krajinám v EÚ, kde sa produkujú bio vajcia patria Francúzsko, Holandsko, Taliansko, Nemecko a Veľká Británia. V týchto krajinách je počet sliepok v ekologických chovoch v rozmedzí od 2,3 do1,2 milióna. Tiež v Dánsku sa chová takmer 900-tisíc sliepok v systéme ekologického poľnohospodárstva. Podobná situácia je aj vo výkrme kurčiat. Vo Francúzsku je ročne v ekologickom systéme vykŕmených cca 7 miliónov kurčiat a vo Veľkej Británii 3 milióny. K významným producentom bio kurčiat patria Belgicko, Taliansko, Holandsko, Grécko a Dánsko.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December