Dostatok úkrytov vo výbehu

Kategória: Články Dátum: Hit: 185

Výbehy pre hydinu by mali spĺňať niekoľko funkcií. Predovšetkým by mali hydine poskytnúť voľnosť, ideálne i možnosť pastvy – zvieratá sa tak otužujú a udržujú v kondícii, netučnejú. Ďalšou dôležitou funkciou je ochrana pred ich únikom, ale aj pred predátormi.

K najčastejším problémom vo výbehoch patria preliezanie, prelietavanie ohradenia, problémy s predátormi, znečistenie a zničenie výbehu a s tým spojené estetické i zdravotné problémy hydiny. 

Problémové môže byť vypustenie mláďat do výbehu. Zvieratám vo výbehu je potrebné poskytnúť dostatok príležitostí a miest, kde by sa mohli napiť, nasýtiť i dostatok úkrytov pred prípadnými predátormi, slnkom a dažďom.

V žiadnom výbehu by nemali chýbať zatienené miesta a úkryty pred nepriaznivým počasím. Ideálne sú stromy alebo kríky, pomôcť môžu i slnečnica, kukurica či topinambury. Pokiaľ chýbajú, je potrebné vyrobiť prístrešok alebo zatienenie, napr. zo slamených alebo rákosových rohoží. V parných letných dňoch sú zatienené miesta nevyhnutné, a ak nie sú k dispozícii, dochádza k zhoršeniu zdravotného stavu hydiny i k úhynom. Je však potrebné, aby vo výbehu boli i preslnené miesta.

Emisie prachu a amoniaku okolo kurínov môže obmedziť výsadba stromov. Bariéra troch radov stromov pôsobí esteticky a dokáže zachytiť až polovicu častíc znečisťujúcich okolie. Stromy tiež filtrujú znečisťujúce látky z pôdy a chránia spodné vody. A rovnako poskytujú výhodu farmám v podobe zníženia spotreby energie. V lete ochladzujú prostredie a poskytujú tieň, v zime bránia vetru nadmerne ochladzovať plášť budovy.

Nutnosťou je dostatok pitnej vody, a to aj v prípade, že sú k dispozícii vodné plochy. Pastva by nemala byť na miestach zamokrených a na močiaroch, a to najmä s ohľadom na výskyt cudzopasníkov.

Nie je vhodný spoločný výbeh kurčiat s dospelou hydinou, ani spoločný výbeh pre kuričky a mladé kohúty. Pri väčšej konzumácii hmyzu sa odporúča podávanie väčšieho množstva minerálnych krmív. Dážďovky v dobe krúžkovania môžu spôsobiť zažívacie problémy. Tiež väčší výskyt slimákov vo výbehu môže spôsobiť problémy – hydina sa nimi môže udusiť.

Vhodné je rozmiestnenie viacerých napájačiek. Hlavne hydine, ktorá nie je v odpovedajúcom výbehu, je potrebné podávať grit, piesok alebo jemný riečny štrk. Kamienky s trusom hydina vylučuje, preto ich treba stále doplňovať.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Vytvorenie účtu

Registrácia nového účtu

Máte už účet?
Prihláste sa alebo obnovte heslo