Chovať kozu bielu krátkosrstú alebo radšej hnedú krátkosrstú?

Kategória: Články Dátum: Hit: 206

Na Slovensku sa v prevažnej miere chová koza biela krátkosrstá a koza hnedá krátkosrstá. Aké sú ich prednosti?

Koza biela krátkosrstá (KBK)

vznikla krížením typov nejednotných českých a slovenských kôz s capmi sánskeho plemena. Obe pohlavia sú bielej farby bez výskytu pigmentu.
Kozy sú stredného telesného rámca s dobre vyvinutým svalstvom, pevnou konštitúciou. Živá hmotnosť kozičiek je 45 – 60 kg, capkov 65 – 90 kg. Výška v kohútiku kôz dosahuje 70 – 80 cm, capkov 75 – 80 cm.
Ide o plemeno rané s vysokou odolnosťou, plodnosťou a produkciou mlieka. Priemerná úžitkovosť dosahuje 1 188 kg s tučnosťou 4 % pri dĺžke laktácie 296 dní. Plodnosť je 226 %.

Koza hnedá krátkosrstá (KHK)

vznikla krížením pôvodných hnedých a strakatých kôz s plemenníkmi toggenburských a harzských plemien. Obe pohlavia sú hnedého sfarbenia s odtieňom škoricovohnedej, červenohnedej a tmavohnedej.
Mulec majú čierny, uši hnedé s čiernym lemovaním, vnútorná strana uší je čierna. Po celej dĺžke chrbta sa tiahne čierny ohraničený pruh; začína za ušami a končí sa na koreni chvosta. Brucho, paznechty a holene sú čierne.
Kozy majú menší telesný rámec, sú odolné, majú pevnú konštitúciu, sú rané s vysokou plodnosťou a pomerne vysokou dojivosťou. Živá hmotnosť kôz býva 45 – 50 kg, capov 60 – 80 kg.
Priemerná dojivosť je na úrovni 1 076 kg pri tučnosti 3,9 % a dĺžke laktácie 290 dní; plodnosť 228 %. Exteriérové požiadavky sú v podstate rovnaké ako pri bielej koze.
Plemenný štandard požaduje ročnú dojivosť 700 l, živú hmotnosť kozy 45 – 50 kg, capa 60 – 75 kg, výšku v kohútiku kôz 65 – 75 cm a capkov 70 – 80 cm.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December