Aké sú najčastejšie ochorenia králikov?

Kategória: Články Dátum: Hit: 36084

Základom prevencie všetkých infekčných chorôb je podpora celkovej imunity zvierat.

Okrem dobrej zoohygieny a kŕmenia je dôležitá podpora trávenia, činnosti pečene, obličiek a detoxikačných mechanizmov organizmu. Najväčší imunitný orgán je sliznica tráviaceho systému, hlavne čriev, je to „vnútorný vonkajšok organizmu“.
Na nešpecifickú podporu imunity sa odporúča podávať probiotiká, prebiotiká - podporujú trávenie, metabolizmus, potláčajú množenie podmienečne patogénnych baktérií, kvasiniek aj vírusov. Humínové kyseliny pôsobia detoxikačne, antisepticky, protiplesňovo, podporujú rast, úžitkovosť a stabilizujú zdravie zvierat.  

Infekčné choroby
parazitárne -
ektoparazitárne (svrab, vši, švoly, blchy, komáre, kliešte) a endoparazitárne (helminty, cysticerkóza a protozoárne – kokcidióza);
plesňové - zaplesnivenie, mykotoxíny;
bakteriálne - pasterelóza, klostrídiová infekcia, spirochetóza, salmonelóza, listerióza, tularémia a vírusové - mor králikov, myxomatóza, epizootická enteropatia či vírusová nádcha.

Ochorenia tráviacej sústavy
Kokcidióza králikov - zvieratá sa najčastejšie nakazia požieraním výkalov (čo je pri králikoch fyziologické), krmivom a podstielkou znečistenou výkalmi, zeleným krmivom z plôch hnojených trusom králikov, ktorý nebol správne kompostovaný; mláďatá pri cicaní zo znečistenej mliečnej žľazy. Z týchto dôvodov sú menej ohrozené zvieratá chované na roštoch. Zdrojom nákazy bývajú staršie zvieratá s chronickou formou ochorenia bez klinických príznakov. Kokcidióza máva rýchly a zhubný priebeh najmä pri mláďatách v dobe odstavu. Význam má prevencia zameraná na podporu a úpravu trávenia.
Klostridióza králikov - býva viac u starších králikov, vo veku 3 - 7 mesiacov i starších. Klostrídie sú prirodzenou zložkou mikroflóry hrubého čreva, v malom množstve organizmu neškodia. Za vhodných podmienok sa premnožia a môžu tvoriť toxíny, ktoré spôsobujú hnačky, nechutenstvo, nafukovanie. Dôležité je dostatočné zastúpenie laktobacilov v tráviacom systéme zvierat, pretože laktobacily sú konkurenčnou mikroflórou ku klostrídiám.
Enzootická králičia enteropatia - vírusové ochorenie; E. coli spôsobuje pridruženú infekciu. Prejavuje sa nechutenstvom, nafukovaním, vodnatou hnačkou, najčastejšie vo veku 3 - 5 mesiacov. Prevencia spočíva v karanténe prikúpených zvierat i zvierat, ktoré sa vrátia z výstav, selekcia (mláďatá od matiek, ktoré v chove prežili sú odolnejšie, tie vyberať do chovu), dobrá zoohygiena, kvalitné krmivo, dostatok hrubej vlákniny a čerstvých vitamínov.

Choroby dýchacej sústavy
Pasteurelóza králikov - infekčná nádcha králikov. Spúšťacím mechanizmom ochorenia býva najmä stres, a to v období kojenia samíc (samica prudko stráca na kondícii), odstavu mláďat, spoločného transportu na výstavu, v období výstavnej sezóny (nové prostredie, zmena krmiva, zmiešanie mikroflór z viacerých chovov). Najlepšia prevencia je ochrana chovu pred zavlečením ochorenia a podpora celkovej odolnosti zvierat. Vyraďovať z chovu všetky zvieratá, ktoré boli alebo sú klinicky choré i liečené, nezaraďovať do chovu samice, ktoré boli choré a ani ich potomstvo. Novonakúpené zvieratá držať 3 - 4 týždne v karanténe.

Choroby pohlavnej sústavy
Spirochetóza - „syfilis králikov“ – prevencia spočíva v ochrane chovu pred zavlečením nákazy.

Celosystémové ochorenia
Mor králikov a myxomatóza patria medzi najnebezpečnejšie ochorenia. Aj keď je na obe vírusové ochorenia vypracovaná veľmi účinná prevencia v podobe vakcinačných programov, každoročne narobia v chovoch králikov nemalé škody. K šíreniu ochorenia prispieva nedostatočná výživa králikov a zlá zoohygiena. Účinnou ochranou je skorá vakcinácia (okrem dodržiavania zásad zoohygieny, karantény nových jedincov, zamedzenia styku s hmyzom). Dôležitá je izolácia králikov s príznakmi ochorenia.
Myxomatóza králikov - terapia je založená na podpore celkovej odolnosti a životaschopnosti zvierat, ktoré majú podstatný vplyv na klinické príznaky a priebeh ochorenia. Správne aplikovaná vakcinácia podporí špecifickú odolnosť proti chorobe. V prevencii je dôležité otvory chovných zariadení chrániť sieťkami s hustým pletivom a repelentnými prípravkami, v okolí chovného zariadenia je vhodné nechávať voľne loviť perličky, ktoré vychytajú veľa hmyzu, podporovať nešpecifickú imunitu zvierat.

Medzi neinfekčné choroby patria: vrodené chyby (zlý skus, chýbajúci semenník, hernia), metabolické choroby (majú súvis s kŕmením zvierat, dôležitý je dostatok hrubej vlákniny), avitaminózy, hypervitaminózy, nedostatok minerálnych látok, otravy (mykotoxíny, rezíduá pesticídov, jedovatérastliny, otrava z náterov použitých na chovné zariadenie, na kŕmidlá), následky zoohygienických chýb (vysoký obsah amoniaku, prievan, prehriatie, vlhkosť, nedostatok priestoru), poranenia, psychózy (požieranie mláďat), problémy reprodukcie.  

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December