Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

cancel

Africký mor ošípaných na Slovensku sa šíri ďalej

Kategória: Články Dátum: Hit: 388

Africký mor ošípaných na území Trebišovského okresu sa rozšíril o ďalšie prípady v chove domácich ošípaných a o ďalší prípad diviaka.

Na Slovensku sú ku dňu 16. augusta potvrdené už pozitívne nálezy na africký mor ošípaných u dvoch diviakov a 10 ohnísk u domácich ošípaných.

Aktuálne ochranné pásma: minimálne 3 km – katastrálne územia obcí Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Strážne, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Rad, Vojka, Malý Horeš, Svinice, Svätuše, Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov, Sirník, Zemplínske Jastrabie, Zatín.

Aktuálne pásma dohľadu: minimálne 10 km – kataster obcí Viničky, Klin nad Bodrogom, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Bol', Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Boťany, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň.

Európska komisia na sklonku minulého roka nariadila oznamovaciu povinnosť už pri chove čo i len jednej ošípanej. Nariadenie vstúpilo do platnosti, avšak ako sa ukázalo, nie všetci chovatelia ošípaných ho dodržiavajú.

V prípade akejkoľvek zmeny správania, resp. narušení zdravotného stavu, alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December